Kompleks rekreacyjny do obserwacji zorzy polarnej

Islandia, 2018